KiWi

aktuellt

BARA ETT GOTT RÅD – AV JOHAN CRONEMAN


Bonniers

Borås

AG

Restaurang AG på Kungsholmen i Stockholm öppnades åter med ny inredning och nya ägare 2012. KiWi kommer att ha det löpande ansvaret för konsten. 

Oscar Properties

Oscar Properties omvandlade 2007 ett tidigare kontorshus på Gärdet i Stockholm till lägenheter.

Clarion Hotel Stockholm

Clarion Hotel Stockholm har sedan det stod färdigt 2004 aktivt använt konsten som en del av marknadsföringen och profileringen. KiWi har sedan öppningen haft det löpande ansvaret, vilket resulterat i ett antal spännande projekt av skiftande karaktär.

Operakällaren

Sedan 2004 har KiWi haft det övergripande ansvaret för konsten på Operakällaren. Samarbetet inleddes med uppdraget att ansvara för konst och design vid renoveringen av Operaterassen. Därefter har KiWi bland mycket annat ansvarat för omgestaltningen av Entresolvåningen, Operabaren samt utställningsprogrammet på Verandan.

Falkenberg

På uppdrag av Falkenbergs kommun har KiWi sedan 2005 gjort ett antal projekt av mycket skiftande karaktär.

Karlskrona

Karlskrona kommun gav 2006 KiWi i uppdrag att arrangera en sommarutställning.

IKEA

På uppdrag av IKEA har KiWi tagit fram två kollektioner med bilder av samtida svenska konstnärer.

Roschier

Roschier är en av Nordeuropas ledande advokatbyråer, den grundades i Helsingfors 1936. När Stockholmskontoret öppnades 2005 stod KiWi för den konstnärliga utsmyckningen.

Christian Berner Invest

Christian Berner Invest AB är ett familjeägt investeringsföretag grundat 1897. KiWi anlitades som ansvarig för den konstnärliga gestaltningen av de nya lokalerna i Mölnlycke och i Göteborg.

Vimmerby

I Vimmerby hade KiWi projektansvaret för de två skulpturer som skapades till minne av Astrid Lindgren.

Sturehof

Den anrika restaurangen på Stureplan, som grundades 1897, har genom åren bytt skepnad ett antal gånger. Bakom det nuvarande och mest lyckade gestaltningen står arkitekten Jonas Bohlin. Franskt brasseri möter svensk skärgårdskrog i restaurangen som alltid sjuder av liv. Sedan 2007 har KiWi varit ansvariga för konsten på Sturehof. Vi har gjort utställningar i matsalen, väggmålningar i galleriet och köpt in verk till restaurangens permanenta samling.

Cederquist

Advokatfirman Cederquist flyttade till nya lokaler på Blasieholmen i december 2007, KiWi ansvarade för den konstnärliga gestaltningen i samarbete med Thomas Eriksson Arkitekter.

H&M

Hösten 2007 fick KiWi i uppdrag att ta hand om utsmyckningen av HMs nya huvudkontor på Mäster Samuelsgatan i Stockholm. Det beslöts att det i anslutning till huvudentrén skulle göras ett platsspecifikt verk. Fyra konstnärer bjöds in till ett parallellt skissuppdrag. Dessutom skulle ett antal konstverk köpas in för placering på andra platser i huset. Konsten kompletterades med bilder ur HMs historia, valda, monterade och placerade av KiWi.

Varberg

I Varberg leder KiWi det konstnärliga arbetet i flera större fasta projekt parallellt med att vi ansvarar för en del av utställningsverksamheten på Varbergs konsthall. 

Dramaten

Nationalscenen har tagit hjälp av KiWi för att genomföra en serie subtila förändringar av den lilla scenens foajé.

Fastighetsverket

Stockholm slott förvaltas av Statens fastighetsverk och står inför en mycket stor renovering.

Härryda kommun

Härryda kommun bygger en ny trafikplats i Landvetter.

Akademiska Hus

Akademiska Hus äger och förvaltar de fastigheter som hyrs av bland andra Linköpings universitet. Sedan 2004 har KiWi fungerat som företagets konstnärliga rådgivare, vilket har resulterat i både inköp, utställningar och större gestaltningsprojekt.

SL

På uppdrag av och i samarbete med SL (Storstockholms lokaltrafik) tog KiWi 2005 fram en teknisk lösning för filmvisning på Skanstulls tunnelbanestation. KiWi hade programansvaret fram till 2007.

Om KiWi

Människans behov att smycka sin omgivning är djupt rotad. Allt från torrdasset på landet till storstadens torg och parker. Offentligt och privat, sjukhus, tunnelbanor, kontor och kulvertar - överallt ser vi bilder, reklam, konst och klotter. Att idag hitta en plats fri från bilder och dekoration är svårt. De mellanrum samhället lämnat efter sig fylls effektivt igen av affischer, tags och graffiti. 


I den privata sfären, i hemmet och det egna arbetsrummet ska naturligtvis den personliga smaken råda. Men i vår gemensamma offentliga miljö krävs mer: en erfarenhet och kunskap av offentlig gestaltning. Tyvärr ligger den konstnärliga utsmyckningen ofta långt ner i prioriteringen och får tas hand om av någon på arbetsplatsen som är lite extra intresserad. Hade frågan gällt en ny ventilationsanläggning eller ett nytt inbrottslarm hade det varit en självklarhet att kalla in professionell hjälp. Med detta som bakgrund bildade vi 2004 KiWi.


Innan det hade vi under sex år, parallellt med våra egna konstnärskap, verkat som projektledare på Statens konstråd. Ett arbete som gav oss ovärderliga kunskaper om konstnärlig gestaltning av det offentliga rummet. Vi hade genom våra projekt lärt oss allt om byggprocesser, samarbetsprojekt, kontraktsskrivning, hängning och dokumentation. Allt vilande på en solid grund av egna konstnärliga erfarenheter.


Med vårt unika kontaktnät av konstnärer, arkitekter och gallerister kan vi på bred front ta oss an uppdrag på alla nivåer. Allt från ett enskilt verk i receptionen till gestaltningsmässiga helhetslösningar.


KiWi kan erbjuda mycket annat också. Vi håller föredrag, anordnar utställningar, seminarier och kurser. Inventerar, kompletterar och hänger om befintliga samlingar. Hjälper både erfarna och nya samlare att hitta rätt verk av rätt konstnär till rätt pris. 


Att satsa på konst är en förhållandevis billig och kostnadseffektiv investering. Att mäta resultatet är naturligtvis svårt, förmodligen omöjligt. Men att det finns där i form av publicitet och extra uppmärksamhet är oomtvistat. Utöver det självklara värdet: att få en vacker och intressant offentlig miljö, som väcker nyfikenhet och engagemang.

John Mattson

Under 2014 inledde KiWi ett spännande samarbete med fastighetsbolaget John Mattson på Lidingö.

KiWi

KiWi är ett av Sveriges ledande företag inom konstnärlig miljögestaltning. Med vårt unika kontaktnät av konstnärer, arkitekter och gallerister kan vi ta oss an uppdrag på alla nivåer: stora och små, offentliga och privata, tillfälliga och permanenta.
info@kiwiab.se 08 30 59 65

Niklas Seglevi

I februari 2009 installerade Niklas Seglevi sin Viewer and peeper i Galleriet. Verket målades med akryl direkt på väggen med tillägg av inramade tuschmålningar på papper.

Claes Hake

Spelet kan börja!, skulptur av Claes Hake. Inköpt och placerad i universitetsparken sommaren 2004.

Skanstull II

I den andra omgången konstfilm på Skanstulls tunnelbanestation som invigdes i september 2005 visades följande filmer: Man on ice av Lars Siltberg, Unfold av Gunilla Klingberg, Sound cut av Peter Geschwind, Ooze av Allen Grubesic och All Under av Gunilla Leander.  

Skanstull III

I den tredje omgången konstfilm på Skanstulls tunnelbanestation som invigdes i april 2006 gjordes en historisk tillbakablick med klassiska filmer från 1900-talet. De filmer som visades var: Diagonalsymfonin (1924) av Viking Eggeling, Studie IV/Frigörelse (1954) av Peter Weiss, Nära ögat (1958) av PO Ultvedt, Mannen som flög (1960) av Hans Nordenström, Nixon Visions (1971) av Kjartan Slettemark/Hans Esselius och Strip-tease (1982) av Marie Louise Ekman. Uppdragsgivare: SL (Storstockholms lokaltrafik).

Hus Terra

Färgsättning av Hus Terra på Campus Valla i Linköping efter förslag av Jacob Dahlgren. Målningen av det 200 meter långa huset genomfördes under hösten 2008.

Helena Roos

Helena Roos målade direkt på väggen när hon skapade sitt verk ...leave not only me... Tyvärr fann en och annan gäst det i magstarkaste laget. Tillsammans med konstnären kom vi fram till en möjlig kompromiss där delar av målningen tydligt censurerades.

Skanstull I

En permanent plats för visning av konstfilm på Skanstulls tunnelbanestation i Stockholm. KiWi fungerade som rådgivare för den tekniska installationen och som ansvariga för filmvalet. I den första omgången, som invigdes november 2004, visades följande filmer: En modell av Astrid Göransson,The Street av Lars Arrhenius, Untitled (Vertical Sliding) av Jonas Dahlberg, Aerial av Stefan Otto och I dag stiger solen fem prick av Petra Lindholm.

Simon says

Irmelie Krekin visar sex bilder på Operakällarens Veranda 31/1-1/5 2013.

Cavalos & Bangalos

Anna Kleberg gjorde utställning Cavalos & Bangalos med motiv från Brasilien på Operakällarens Veranda hösten 2009.

Sverigehuset

I Roschiers nyöppnade Stockholmskontor i Sverigehuset placerade vi verk av Gunilla Klingberg, Denise Grünstein, Bigert och Bergström, Lars Arrhenius, Hans Isaksson, Johan Thurfjell, och Oskar Mörnerud. Verksamheten gick mycket bra och man växte snabbt ur kostymen och flyttade till nya lokaler på Blasieholmsgatan. KiWi ansvarade för flytt och anpassning av den befintliga konsten, dessutom gjorde vi ett antal kompletterande inköp. 

Tunneltankar

Parallellt med Maria Friberg och Magnus Wallin fick Bigert och Bergström i uppdrag att göra ett förslag på filminstallation till Skanstull. SL valde att gå vidare med både Magnus Wallins Synonym och Bigert och Bergströms Tunneltankar. Tunneltankar visades 2008. 

Dawid

Utställningen Jobb/Work av fotografen Dawid (Björn Dawidsson) visadess i matsalen under sommaren 2010. Utställningen bestod av bilder ur ett antal uppdragsfotograferingar. I samband med utställningen publicerades en bok med samma namn.  

Ola Åstrand

Ola Åstrand gjorde hösten 2009 installationen Hur gammal är jag? I galleriet.  

Höstsalongen

En utställning i matsalen med glada amatörer och ärrade proffs med den gemensamma nämnaren att alla älskar att hänga på Sturehof.

IKEA Art Event II

I en andra omgång med svenska konstnärer på Ikea valde vi att presentera bilder i olika format och olika tekniker. De deltagande konstnärerna denna gång var: Roger Andersson, Helene Billgren, Jens Fänge, Roger Metto och Niklas Seglevi.

Nallegöteborg

I januari målade Joakim Pirinen sin Nallegöteborg i Galleriet. På grund av att några gäster satte korven i halsen var vi tvungna att göra vissa justeringar dagen efter vernissagen...

IKEA Art Event

Sex konstnärer bjöds 2006 in att delta i Ikeas satsning på samtida svensk konst: Ernst Billgren, Denise Grünstein, Jan Håfström, Martin Müntzing, Mari Rantanen och Maya Eizin Öijer. Reproduktionerna, som var av mycket hög kvalitet och i stort format, gjorde succé med bred medial bevakning och långa köer.

Ann Edholm

I kvarteret Stettin på Gärdet i Stockholm omvandlade Oscar Properties Tullverkets gamla kontorshus till lägenheter. Till den rymliga foajéns konstnärliga gestaltning fick två konstnärer skissa parallellt, Ann Edholm och Jens Fänge. Uppdraget gick till Ann Edholm, hennes verk Sirenerna var färdigt hösten 2007.

Malmö konsthögskola

Don´t Climb the Roof!, en utställning i Linköpings universitetspark med nio studenter från Konsthögskolan i Malmö under ledning av Jürgen Bock (rektor för Visual Art School Maumaus i Lissabon) öppnades i maj 2005.

Monika Marklinger

Monika Marklinger installerade verket Reactionary Times i Galleriet hösten 2007, ett collage av bilder tapetserat över hela väggen. 

Permanens I

En utställning i Linköpings universitetspark med tio studenter från Sveriges konsthögskolor, sommaren 2007.

Permanens II

En utställning i Linköpings Universitetspark med åtta studenter från Sveriges konsthögskolor, sommaren 2009.

Gunnar Lundkvist

Serietecknaren och poeten Gunnar Lundkvist gav oss Klas Katt och Olle Ångest i Galleriet våren 2010. Med sotig svärta skapade han en magisk serieruta som kommer att leva kvar i våra minnen långt efter att den målats över.

Marie-Louise Ekman

Marie-Louise Ekman visar en lång serie bilder i matsalen hösten 2008.

Jens Fänge

Jens Fänges verk Stor modell består av partier målade direkt på väggen och av lösa utsågade bildfragment. Verket möter upp redan i entréplanet och följer sedan besökaren via rulltrappan till receptionen på plan ett.

Övrig konst

Konst av Andreas Eriksson, Thomas Elovsson, Fredrik Wretman, Peter Frie, Christer Strömholm och Håkan Rehnberg köptes in för placering på andra platser i huset. Konstverken kompletterades med bilder ur HMs historia, bilder från produktion och modevisningar.

Skisser

Fyra konstnärer bjöds in till ett parallellt skissuppdrag för entrén: Carin Ellberg, Gunilla Klingberg, Thomas Elovsson och Jens Fänge. Jens Fänge fick sedan i uppdrag att utföra sitt förslag.

Operaterrassen

Under renoveringen av Operakällarens festvåning Operaterrassen 2004-05 ansvarade KiWi för konst och designprogrammet. I samarbete med Handarbetets vänner gjordes fondtextilen Slipat glas och kaffesjö av Jarl Ingvarsson. Dessutom tillkom vaser av Ann Jansson, mattor formgivna av KiWi och producerade av Kasthall, gardiner från Ljungbergs Textiltryck med mönster av Olle Bærtling, ljushållare formgivna och producerade av KiWi, samt en serie vaser formgivna av KiWi och blåsta av Reino Björk på Michael Davis Glass i Queens, New York.

Entresolen

När Entresolvåningen förvandlades från nersutten röksalong till smakfull separé hade KiWi det fulla ansvaret. Resultatet tog hänsyn till den tid då rummen skapats och till de möbler och den konst som fanns kvar från Celsings och Wretmans tid. 

Ljusskulpturer

KiWi skapade en serie ljusskulpturer till Operakällarens matsal. Arbetet genomfördes på Konstfacks glashytta i samarbete med Reino Björk, Rolf Svartström och Simon Klenell.  

Dan Wolgers

Hösten 2010 gjorde Dan Wolgers en utställning i Sturehofs matsal. En helt ny installation gjord för platsen visades tillsammans med två äldre, inlånade verk.  

Mikael Jansson

Hösten 2009 visade Mikael Jansson sin fotosvit Primavera i matsalen.

Christer Strömholm

I februari 2009 öppnades utställningen Till minne av mig själv av Christer Strömholm i matsalen. Utställningen är den samma som visades på NK 1965.

Carsten Regild

En utställning i matsalen med bilder av Carsten Regild öppnades i november.

Maya Eizin Öijer

Våren 2010 visade Maya Eizin Öijer utställningen Förlorade Ögonblick/Lost Moments i matsalen.

Dan Wolgers

Dan Wolgers   I september 2010 anordnades en utställning med Dan Wolgers på Konsthallen/Hamnmagasinet.

Peter Frie

Peter Frie   I mars 2009 arrangerade KiWi en utställning med Peter Frie på Konsthallen/Hamnmagasinet.

My Ekman och Jacob Dahlgren

My Ekman och Jacob Dahlgren ställde tillsammans ut på Konsthallen/Hamnmagasinet under sommaren 2009, utställningen öppnades i juni.

Ann Jansson och Gerry Johansson

Keramikern Ann Jansson och fotografen Gerry Johansson ställde tillsammans ut på konsthall/Hamnmagasinet i Varberg, utställningen öppnades i januari 2009.

Falkhallen

Falkhallen, den nya evenemangshallen i centrala Falkenberg, invigdes i januari 2010. För den konstnärliga gestaltningen stod Gunilla Klingberg efter ett parallellt skissuppdrag där även David Svensson och Inges Idée var inbjudna. Klingbergs verk Blod, svett och tårar består av ett antal blankpolerade droppformer i rostfritt stål som hänger från taket samt en text i samma material på väggen. 

Resecentrum

Falkenbergs resecentrum invigdes 2008. Två konstnärer ansvarade för den konstnärliga gestaltningen. I de två vänthallarna har Linnéa Jörpeland gjort skulpturer i bemålad brons med motiv från djurvärlden. Framför resecentret står Lars Englunds vinddrivna mobila skulptur.

Ishallen

För den konstnärliga gestaltningen av Falkenbergs nya ishall, som stod färdig 2009, bjöds Thomas Elovsson och Lars Arrhenius in till ett parallellt skissuppdrag, Lars Arrhenius fick uppdraget. Med enkla medel förvandlade Arrhenius den industriella husgaveln till en glad figur.

Brandstationen

Falkenbergs nya brandstation stod färdig 2008, Olof Tällström fick i uppdrag att göra en skulptur utanför entrén. Hans skulptur i svart granit med inbyggd fiberoptik berikar platsen både dag och natt.

Stortorget, skisser

För omgestaltningen av Falkenbergs stortorg bjöds fyra konstnärer in för ett parallellt skissuppdrag. De inbjudna konstnärerna var Iréne Vestman, Klara Kristalova, Bigert och Bergström samt Jonas Bohlin. Kommunen valde att gå vidare med Klara Kristalovas förslag.

Stortorget

Klara Kristalovas skulpturgrupp för Stortorget blev färdig hösten 2010. Skulpturen förvaras nu på kommunen i väntan på att torget ska färdigställas och installationen ska vara möjlig.

Tilda Lovell

Tilda Lovells skulptur Fauna som är placerad i Universitetsparken i Linköping invigdes i samband med utställningen Permanens III i september 2011.

Kungl. Konsthögskolan

Sommaren 2003 gjorde nio elever från Konsthögskolan i Stockholmen utställning i universitetsparken.

Boken

Till den kombinerade förskolan och äldreboendet Boken köpte Falkenbergs kommun in en sittande flicka av Lena Cronqvist och Sälfjärilsräkan av Carl Boutard. 

Källa Astrid

Berit Lindfeldts skulpturgrupp Källa Astrid var det vinnande förslaget i den tävling som anordnades av Statens konstråd 2002. Meningen var att skulpturen skulle placeras på Stortorget. På grund av en mycket stark negativ opinion beslöt kommunen att i stället placera skulpturen på Näs, den plats strax utanför Vimmerby där Astrid Lindgren växte upp. 

Skulptur till Astrid Lindgrens minne

I samband med att man från kommunens sida valde att placera Berit Lindfeldts Källa Astrid på Näs bjöds Marie-Louise Ekman in för att göra en alternativ skulptur till Stortorget. Det blev Astrid i sitt arbetsrum på Dalagatan i Stockholm. Bredvid hennes arbetsbord står en ständigt uppvärmd besöksstol.

Permanens III

En utställning i Linköpings Universitetspark med nio studenter från Sveriges konsthögskolor, hösten 2011 (Foto Sofia Andersson).

Joakim Pirinen

Joakim Pirinen ställer ut på Konsthallen/Hamnmagasinet i Varberg 3/9-23/10

i Karlskrona

Under några veckor i april och maj 2006 reste fotografen Lars Tunbjörk runt i Karlskrona. Resultatet visades under sommaren som en annorlunda utställning med bilder i mycket stort format monterade på ett antal ställen i staden. Vidare visades ett antal bilder i andra publika miljöer. En katalog med text av Anders Paulrud gjordes till utställningen.

Designvägen

En ny fastighet byggdes i Mölnlycke med invigning 2007. KiWi ansvarade för den konstnärliga utsmyckningen, där vi valde att helt satsa på konstnärer med rötter i Västsverige. Kent Karlsson fick i uppdrag att göra en platsspecifik skulptur i anslutning till entrén. Dessutom köptes verk av bland andra Eva Bengtsson, Anders Virgil Dejarv, Gerry Johansson, Pia König, Karin Wikström och Ola Åstrand.

Stora Nygatan

Det nya huvudkontoret på Stora Nygatan i Göteborg, som invigdes 2009, har specialritade möbler av Jonas Bohlin och konst av bland andra Patrik Andiné och Jarl Ingvarsson.

Hovslagargatan

För den konstnärliga gestaltningen på den överglasade innergården som utgör hjärtat i advokatfirman Cederquists nya lokaler bjöds Peter Geschwind och Inges Idee (Berlin) in till ett parallellt skissuppdrag. Uppdraget gick till Inges Idee som gjorde en inverterad kristallkrona i jätteformat. Vi gav även Sophie Tottie i uppdrag att göra en mobil jalusivägg. Tidigare inköpt konst samt installationen Ett rum med utsikt av Martin Wickström (2000) flyttades med och omarbetades för att fungera i de nya lokalerna.

Till minnet av mig själv

Håkan Elofsson och Ingalill Rydberg lånade ut bilder ur sin samling foton av Christer Strömholm. Det hjälpte också till att arrangera utställningen Till minne av mig själv som visades på Varbergs konsthall/Hamnmagasinet. 

Lilla scen

Dramatens lilla scen genomgick år 2000 en genomgripande renovering. Den konstnärliga utsmyckningen gjordes då av Ola Billgren (projektledare på Statens konstråd var Martin Wickström). Efter nästan tio år fanns det behov av smärre justeringar och viss renovering. Jonas Bohlin ritade en serie möbler för ändamålet, invigning hösten 2010.

Stockholm slott

I september 2010 anordnade KiWi på uppdrag av och i samarbete med Statens fastighetsverk ett tvådagars seminarium där olika aspekter på det stora renoveringsprojektet diskuterades tillsammans med en grupp erfarna konstnärer och arkitekter.

Landvetter

För den konstnärliga gestaltningen av den nya trafikplatsen i Landvetter bjöds två konstnärer in för att ge parallella förslag. De inbjudna konstnärerna var Johan Paalzow och Bigert och Bergström. Slutgiltigt beslut har ännu inte fattats men Bigert och Bergström har fått i uppdrag att vidareutveckla sitt förslag Cloud Bridge, en inglasning av den befintliga gångbron över motorvägen.

Bokbussen

På uppdrag av KiWi formgav designduon Andreas och Fredrika Falkenbergs bokbuss. Den fick 2010 utmärkelsen Årets bokbuss. 

Moving

En ny filmfestival på Clarion Hotel Stockholm anordnades under hösten, med deltagande elever från samtliga konsthögskolor i Norden.

Konsten mitt i maten

Ett antal konstprojekt i och kring restaurang Greta på Clarion Hotel Stockholm under våren 2008. I projektet arbetade vi dels med studenter från konsthögskolan i Stockholm samt etablerade konstnärer.  

Nationalmuseum

Clarion Hotel Stockholm samarbetar med Nationalmuseum. En monter där museet gör små utställningar är placerad i hotellets foajé.

Clarion Art Shop

I hotellets lobby har vi skapat en Art Shop, en stor inbyggd glasmonter med mindre konstföremål: målningar, skulpturer, smycken, multiplar, böcker m m. Projektet är ett samarbete med Stockholms ledande gallerier.

Operabaren

Under hösten genomfördes en mycket försiktig förändring av den klassiska Operabaren i Stockholm. KiWi ansvarade för ny ingång, nya gardiner och nya klädhängare. 

Point of View

Under hösten 2011 gjorde Åke E:son Lindman utställningen Point of View på Operakällarens Veranda.

Tuija Lindström

Året i matsalen inleds med fjorton svartvita bilder ur serien Images from the Eighties av Tuija Lindström.

Engelska parken, skisser

Fyra konstnärer bjöds in till ett parallellt skissuppdrag för den konstnärliga gestaltningen av den Engelska parken i Varberg. Cristian Pontus Andersson, Eva Lange, Maria Miesenberger och Dan Wolgers. Bilder av Dan Wolgers skiss saknas tyvärr. Maria Miesenberger fick i uppdrag att genomföra sitt förslag.

Engelska parken

I den omgestaltning och upprustning som sker i den Engelska parken i Varberg har Maria Miesenberger fått i uppdrag att göra en grupp skulpturer gjutna i aluminium. Efter ett långt och komplicerat projektarbete invigdes verket den 6 juni 2012.

Nils Kölare

Åter i matsalen, Nisse Kölare tillbaka på en av sina favoritkrogar, utställningen öppnade i maj.

Norge

I samband gästspel av norsk kockvärldsmästare visade vi ett antal mästerliga norska konstnärer på Sturehof. Utställningen öppnades naturligtvis 17/5. De deltagande konstnärerna var: Vanna Bowles, Bård Breivik, Olav Christopher Jensen, Bjarne Melgaard, Kjartan Slettermark, Vibeke Slyngstad, Sølve Sundsbø och Håvard Vikhagen.

Gunnar Smoliansky

I februari 2013 öppnar en utställning med 29 bilder av Gunnar Smoliansky i matsalen på Sturehof.

Under yta, över tid...

En samlingsutställning som öppnade i februari, sammansatt av Ulf Kihlander och Peter Bergman på Konsthallen/Hamnmagasinet. Deltagande konstnärer; Roger Andersson, Anna Bjerger, Oskar Korsár, Jenny Källman, Petra Lindholm, Ann-Marie Nordin, Gunnar Smoliansky, Jim Thorell och Hans Wigert.

Tokyo transience

I juni gör fotografen Aia Jüdes en utställning med bilder från Japan på Operakällarens Veranda.

Våren

Dawid var den tredje av fyra fotografer som fått i uppdrag att illustrera varsin årstid i boken om Operakällaren. Dawid fotograferad våren, vi visade sex av hennes bilder på Verandan med vernissage i mars. 

Vintern

Bruno Ehrs var den andra i raden av fyra fotografer som fått i uppdrag att illustrera varsin årstid i den nya boken om Operakällaren. Bruno fotograferad vintern, vi visade sex av hans bilder på Verandan med vernissage i januari. 

Kontakta oss

KiWi AB
Box 45162 104 30 Stockholm
E-mail: info@kiwiab.se
Telefon: 08 30 59 65

Ulf Kihlander
E-mail: ulf@kiwiab.se
Telefon: 0707125318

Martin Wickström
E-mail: martin@kiwiab.se
Telefon: 0704156980

Kort om oss

KiWi bildades 2004 av Ulf Kihlander och Martin Wickström. KiWi arbetar med konstnärlig miljögestaltning. KiWi drivs som aktiebolag. Parallellt med KiWi är Ulf Kihlander och Martin Wickström verksamma som konstnärer.

Ulf Kihlander
Född 1956
Bor i Göteborg
Utbildning: Högskolan för Design och Konsthantverk och Konsthögskolan Valand.

Martin Wickström
Född 1957
Bor i Stockholm
Utbildning: Kungl. Konsthögskolan i Stockholm
www.martinwickstrom.se

70 x 70

Från och med den 28 mars bjuds Sturehofs gäster på en utställning av 25 affischer som tillsammans bildar en exposé över högt och lågt inom affischkonsten från Carl Johan De Geers politiska slagord till John F Kennedys blanka valaffisch.  

Nathalia Edenmont

Nathalia Edenmont ställer ut på Sturehof 10/10-16/11.

Lisa Jonasson

Lisa Jonasson gör sitt verk Mindre människor per capita i Galleriet. Målningen finns kvar till mitten av januari.

Wild Cards

Under hösten 2008 gör fotografen Lennart Jonasson en utställning med bilder av musiker tagna på Storsjöyran i Östersund på Verandan.

Sommaren

Denise Grünstein var den sista av de fyra fotografer som fått i uppdrag att illustrera varsin årstid i boken om Operakällaren. Vi visade fyra av Denise bilder på Verandan med vernissage i maj.

Antarktis

En serie bilder tagna på Antarktis av fotografen Gerry Johansson visades på Verandan våren 2010.

Passing Time

En utställning med bilder av den walesiska fotografen David Hurn visas i Sturehofs matsal under senhösten 2011. I utställningen ingår bilder ur hela hans produktion från 50-talet fram till idag.

Maria Miesenberger

Under sommaren 2011 ställde Maria Miesenberger ut på Konsrthallen/Hamnmagasinet i Varberg

Ekta & Ollio

De två Göteborgsbaserade graffitikonstnärerna Ekta & Ollio (Daniel Götesson och Jonathan Josefsson) målar galleriet på Sturehof, hösten 2013. 

Kungsträdgården

Gunnar Smoliansky visar sex bilder tagna i Kungsträdgården i slutet av 50-talet.  

Fantomen på Sturehof

I januari 2012 öppnade Jan Håfström en utställning i matsalen och Galleriet på Sturehof.

Porträtt 1957-1965

Lennart Nilsson visar sex porträtt på Operakällarens Veranda under våren och sommaren 2013.

Cabin Fever

Marcus Mårtenson på Sturehof 27/5 – 31/8

Jenny Källman

Som svar på, och kommentar till Gunnar Smolianskys bilder från Kungsträdgården visar nu Jenny Källman sex samtida bilder från samma plats. 

Hatte Stiwenius

Sex klassiska bilder från punkens barndom med bland andra Joakim Thåström.

Stora Journalistpriset

På uppdrag av Bonnier AB tog KiWi fram en ny presentation av de som under åren fått det Stora Journalistpriset för Bonniers nya lokaler på Kungsgatan i Stockholm. Väggen tapetserad med pristagarna och deras namnteckningar.

Infinitiv

Olav Christopher Jenssen gör utställningen Infinitiv på Sturehof med fyrtio målningar gjorda för platsen. 7 maj - 26 augusti.

Teckningar

Klara Kristalova visar skisser och teckningar i Matsalen på Sturehof, vernissage 8 oktober.

The Protagonist

Olav Christopher Jenssen gör den första separatutställningen på Varbergs nya konsthall Komedianten. Utställningen öppnar 19 maj och pågår till 16 september.

Natt i dagrummet

Jens Fänge gör installationen Natt i dagrummet i galleriet på Sturehof, vernissage 8 oktober.

Carl Bengtsson

visar sex underbara porträttbilder på Operakällarens Veranda hösten 2012.

Borås internationella skulpturbiennal 2012

KiWi agerade i år kurator för Borås internationella skulpturbiennal. Utställningen öppnade 2 juni och pågår till 16 september.

Helene Billgren och Harald Lyth

Helene Billgren och Harald Lyth på Sturehof. Helene gör en installation i Galleriet och Harald visar målningar i Matsalen. Utställningen öppnar 28 april och pågår under våren.

Ellberg och Widoff på Sturehof

Carin Ellberg visar väggmålningen "Hon som lyckades ta sig ut på andra sidan blev varm i solen" i Galleriet. Anders Widoff visar bilder ur serien "bön, skugga (Odessa revisited)", 2012 i Matsalen.

Vertex II

Sven Westerlund visar bilder ur serien Vertex II på Sturehof, oktober 2014.

Inka & Niclas

På Operakällarens Veranda visas under hösten en utställning med Inka Lindergård och Niclas Holmström.

Simon Klenell

Under hösten vintern 2013-14 visas en installation med glasskulpturer av Simon Klenell på restaurang AG.

Tokyo 7904

Gerry Johansson visar bilder från två resor till Tokyo, 1979 och 2004 på AG.

Charlie Drevstam

Charlie Drevstam har tagit bilder till nya menyomslag på Restaurang AG. Originalbilderna visas under våren på restaurangen.

Roger Risberg

Vi visar Roger Risberg i Sturehofs matsal, utställning är ett samarbete med Åmells Rent your Art. 

East-West

En utställning i samarbete med Gothia Towers Hotel i Göteborg där vi visar fem fotografer med anknytning till Västsverige som arbetat under temat Västkust. De medverkande är Monica Englund, Gerry Johansson, Jenny Källman, Mikael Olsson och Lars Tunbjörk. Vernissage 3 februari.

Åbergs museum c/o Sturehof

Åbergs museum gästar restauran Sturehof under våren 2015. Utställningen är möjliggjord genom ett generöst lån från Åbergs museum.  Under utställningsperioden, fram till 17 maj 2015 gäller erbjudandet gå två betala för en när ni uppger ”Sturehof” i entrén på Åbergs museum.Besök även www.abergsmuseum.se

Per B Sundberg

Per B Sundberg visar sina underbara skulpturer på restaurang AG.

Conversation Topics

Akay och Klisterpeter visar ett antal texter på restaurang AG, utställningen öppnar i maj 2015.

Fourchette et Cuillère

Fourchette et Cuillère, kurerad av Greger Ulf Nilson öppnar 1 juni 2015 på restaurang Sturehof.  En utställning med tolv nya verk av Dawid (f&c), Stephen Gill visar Russian Smokers för första gången. Därtill Antanas Sutkus fotografier från 1965 med J.-P. Sartre och Simone de Beauvoir.

Oserverade rätter

Ernst Billgren ger oss utställningen Oserverade rätter på Sturehof under hösten 2015, Bon Appétit!

Jockum Nordström

Jockum Nordström visar skisserna till ridån mellan matsalen och baren på restaurang AG, utöver det några grafiska blad. Vernissage 8 december.

Johanna Karlsson

Johanna Karlsson visar målningar och skulpturer på restaurang AG.

Evert Taube

Vi visar ett urval av Gösta Werners underbara litografiska tolkningar av Evert Taubes visor. Vernissage på Sturehof 31 januari 2016.

Stockholmsbilder

Vi gör en ny utställning med fotografen Gunnar Smoliansky på Sturehof, Stockholmsbilder, vernissage 24 april 2016.

Spårstigar och Konsthall O-baren

Utställningen Spårstigar med Astrid Sylwan öppnar 9 oktober 2016. Astrid målar galleriet och fyller matsalen med monotypier och målningar. Samtidigt öppnar vi utställningen Ateljé med Per B Sundberg i Konsthall O-baren.

Ateljé

Per B Sundberg öppnar utställningen Ateljé i Konsthall O-baren, Sturehof, öppning 9 oktober.

Anders Petersen

Fotografen Anders Petersen på Sturehof, utställningen öppnar 29 januari 2017.

Dalénum

I det nya bostadsområdet Dalénum på Lidingö äger och förvaltar John Mattson ett hus med hyresrätter. På gården har Johan Paalzow skapat verket Ek-O, ett träd i bland annat aluminium och rostfritt stål.Till fyra av husets entréer har Denise Grünstein gjort en serie fotografier med titeln Skepnad.I det återstående fyra entréerna har Roger Metto gjort en serie målningar  med titeln Passage.Invigning i april 2016.Foto: Hans Alm

Frisläppta bilder

Fotograferna Carl Johan Rönn och Janne Bengtsson visar under sommaren bilder ur tidigare reklamkampanjer på Sturehof.